Privaatsuspoliitika

Müüja Rich Lucky OÜ kasutab Ostja edastatud teavet peamiselt ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostja kohta talle ostude tegemise käigus teatavaks saanud teavet, välja arvatud juhul, kui räägime seaduses sätestatud juhtumitest. Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik ainult Ostja nõusolekul, mille ta annab registreerides kontakti aadressi, kui registreerib ennast uudiste teabe saajana, või registreerimisvormis kliendina.

Ostja võib müüjaga igal ajal ühendust võtta, et loobuda soovist saada isikupärastatud pakkumisi. Samuti on ostjal õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

Konfidentsiaalsus

1. Veebipoe www.superpuhas.ee kasutamisel annab klient oma selge ja tahtliku nõusoleku www.superpuhas.ee poolt antud isikuandmete (nimi, perekonnanimi, aadress, telefon, e-post) kasutamiseks. 

2. Esitatud andmeid kasutab www.superpuhas.ee kliendile teenuse ja teenuste osutamise tagamiseks ning kohtleb neid konfidentsiaalselt, ilma neid kolmandatele isikutele edastamata, välja arvatud juhtudel, kui see eeldab kliendi valitud kättetoimetamise viisi ja seaduses sätestatud juhtudel.

3. www.superpuhas.ee jätab endale õiguse pakkuda kliendile uut teavet toodete või ettevõtete kohta, kasutades kliendi kontaktandmeid, kui ta on tellinud www.superpuhas.ee uudiskirja. Kliendil on õigus oma kontaktandmed andmebaasist kustutada.

4. Küsimustes, mida käesolevad tingimused ei reguleeri, juhinduvad klient ja www.superpuhas.ee Eesti Vabariigi õigusaktidest ja õigusaktidest.

5. Nende tingimuste täitmisel tekkiva vaidluse korral püüavad pooled kõigepealt läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, siis on mõlemal poolel (nii kliendil kui ka www.superpuhas.ee) õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Rich Lucky OÜ on isikuandmete peamine töötleja, edastab Rich Lucky OÜ maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed Paysera EE OÜ maksekeskusesse.